Archive for category Unia Europejska a ONZ

Współpraca ONZ z Unią Europejską

Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracuje z Unią Europejską w takich dziedzinach jak: globalny rozwój, operacje pokojowe, pomoc humanitarna, prawa człowieka oraz kultura.
Wszystkie państwa tworzące Unię Europejską są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W 1974 r. Wspólnocie Europejskiej przyznano status stałego obserwatora w ONZ.

Współpraca Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na forum ONZ

Działalność agend ONZ jest ważna dla Unii Europejskiej, gdyż spełniają one rolę forum, na którym rządy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego negocjują i uzgadniają wspólne stanowisko w celu rozwiązania kluczowych problemów współczesnego świata. Wszystkie państwa tworzące Unię Europejską są członkami ONZ.

Unia Europejska bierze udział w pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE), Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji NZ d/s Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Programu NZ d/s Środowiska (UNEP), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Światowej Organizacja Zdrowia (WHO).

Kooperacja ONZ-UE dotyczy głównie takich dziedzin jak rozwój społeczno-gospodarczy, prawa człowieka, pomoc humanitarna, operacje pokojowe, ochrona środowiska, rozwój globalny oraz kultury.

W agendach ONZ Unia Europejska posiada status obserwatora, bierze również udział w spotkaniach ministerialnych, na których ma prawo zabierania głosu. Unia Europejska często odgrywa kluczową rolę w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez ONZ.

Współpraca ONZ – UE

1. Europejska Komisja Gospodarcza (EKG)
Economic Commission for Europe-ECE
2. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD
3. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
International Atomic Energy Agency-IAEA
4. Międzynarodowa Organizacja Pracy
International Labour Organization-ILO
5. Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Oświaty, Nauki i Kultury
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO
6. Program Narodów Zjednoczonych d/s Środowiska
United Nations Environment Programme-UNEP
7. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
World Intellectual Property Organization-WIPO
8. Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization-WHO

Reklamy

, ,

Dodaj komentarz

%d blogerów lubi to: