Posts Tagged Dokumenty

Ważniejsze dokumenty wydane przez ONZ

1. Karta Narodów Zjednoczonych
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3. Główne organy Narodów Zjednoczonych – lista członków w 2003 r.
4. Konferencje i obchody
5. Deklaracja Milenijna
6. Raport Milenijny „My, ludy: Rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku”
7. Raport „Milenijne Cele Rozwoju dla Polski” cz. I  cz. II
8. Raport Sekretarza Generalnego na temat wdrażania Agendy 21- streszczenie
9. „HIV/AIDS, prawa człowieka w miejscu pracy”
publikacja Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.
10. Narodowe Raporty o Rozwoju Społecznym (NHDR)
11. Raport o Gospodarce Wodnej na Świecie (omówienie)
12. Raporty Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB)
13. Raporty o rozwoju Społecznym  2001 r.  2002 r.
14. Światowe Raporty Inwestycyjne (WIR)

Reklamy

, ,

1 komentarz

%d blogerów lubi to: