Posts Tagged Rada Gospodarcza

Reorganizacja – Rada Społeczno-Gospodarcza

Radzie Społeczno-Gospodarczej przypada szczególna rola w procesie tworzenia globalnego porozumienia w sprawach gospodarczych i społecznych. Ta funkcja wymaga wzmocnienia organizacyjnego Rady i pogłębienia jej współpracy z innymi międzynarodowymi instytucjami.

Obiecującym początkiem zmian jest coroczny dialog z takimi instytucjami jak MFW, Bank Światowy i WTO. Ponad to Rada by ograniczyć rozbudowaną strukturę i związany z tym chaos kompetencyjny uporządkowała poszczególne segmenty swojej działalności.

Reklamy

, , ,

Dodaj komentarz

Główne organy Narodów Zjednoczonych


  1. Rada Bezpieczenstwa
  2. Rada Gospodarczo-spoleczna
  3. Rada Powiernicza

    5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Zgromadzenie Ogólne

W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzi 191 państw – członków. Nazwy krajów i daty ich przystąpienia znajdują się na stronie internetowej List of Member States.

 

Rada Bezpieczeństwa

Rada Bezpieczeństwa (RB) składa się z 15 członków. Na mocy Karty Narodów Zjednoczonych ustanowiono pięciu członków stałych: Chiny, Francja, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, oraz 10 członków niestałych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję.

 

Dziesięciu członków niestałych RB w 2003 r. to: Angola (2004), Bułgaria (2003), Chile (2004), Gwinea (2003), Hiszpania (2004), Kamerun (2003), Meksyk (2003), Niemcy (2004), Pakistan (2004), Syria (2003).

 

* W nawiasie podano rok upływu kadencji kończącej się z dniem 31 grudnia.

 

Rada Gospodarczo-Społeczna

54 członków Rady Gospodarczo-Społecznej, wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne na trzyletnią kadencję.

 

W 2003 roku w skład Rady wchodzą następujące państwa: Andora (2003), Argentyna (2003), Australia (2003), Azerbejdżan (2005), Benin (2005), Bhutan (2004), Brazylia (2003),Bułgaria (2004), Burundi (2004), Chile (2004), Chiny (2004), Ekwador (2005), Egipt (2003), Etiopia (2003), Finlandia (2004), Francja (2005), Ghana (2004), Grecja (2005), Gruzja (2003), Gwatemala (2004), Holandia (2003), Indie (2004), Iran (2003), Irlandia (2005), Jamajka (2005), Japonia (2005), Katar (2004), Kenia (2005), Kongo (2005), Republika Korei (2003), Kuba (2005), Libia (2004), Malezja (2005), Mozambik (2005), Nepal (2003), Niemcy (2005), Nigeria (2003), Nikaragua (2005), Pakistan (2003), Peru (2003), Afryka Południowa (2003), Portugalia (2004), Federacja Rosyjska (2004), Rumunia (2003), Salwador (2004), Arabia Saudyjska (2005), Senegal (2005), Szwecja (2004), Uganda (2003), Ukraina (2004), Wielka Brytania (2004), Włochy (2003), Stany Zjednoczone (2003) i Zimbabwe (2004).

 

* W nawiasie podano rok upływu kadencji kończącej się z dniem 31 grudnia.

 

Rada Powiernicza

Wszyscy stali członkowie RB (Chiny, Francja, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) wchodzą w skład Rady Powierniczej (RP). Wraz z uzyskaniem niepodległości przez Palau, ostatniego Terytorium Powierniczego Narodów Zjednoczonych, RP zawiesiła formalnie swą działalność z dniem 1 listopada 1994 r. Rada Powiernicza wniosła poprawki do zasad proceduralnych, znosząc zobowiązanie odbywania corocznych posiedzeń i postanawiając zwoływać spotkania w razie potrzeby, na podstawie decyzji Rady, jej prezesa lub większości członków, a także decyzją Zgromadzenia Ogólnego lub Rady Bezpieczeństwa.

 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

W skład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 15 sędziów, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa na okres dziewięcioletniej kadencji.

 

W 2003 r. urzędy sędziowskie piastują: Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordania) (2009); Nabil Elaraby (Egipt) (2006); Thomas Buergenthal (Stany Zjednoczone) (2006); Carl – August Fleischhauer (Niemcy) (2003) ; Gilbert Guillaume (Francja) (2009); Geza Herczegh (Węgry) (2003); Rosalyn Higgins (Wielka Brytania) (2009); Shi Jiuyong (Chiny) (2003); Pieter H. Kooijmans (Holandia) (2006); Abdul G. Koroma (Sierra Leone) (2003); Raymond Ranjeva (Madagaskar) (2009); Jose Francisco Rezek (Brazylia) (2006); i Vladlen S. Vereshchetin (Federacja Rosyjska) (2006).

 

* W nawiasie podano rok upływu kadencji kończącej się z dniem 5 lutego.

 

Podczas 57 sesji Zgromadzenia Ogólnego wybrano 5 sędziów, którzy uzupełnią skład sędziowski w związku z upływem kadencji kończącej się z dniem 5 lutego. Urzędy sędziowskie obejmą Hisashi Owada (Japonia), Bruno Sima (Niemcy), i Peter Tomka (Słowacja), natomiast Shi Jiuyong (Chiny) i Abdul G. Koroma (Sierra Leone) zostali wybrani na kolejną dziewięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 6 lutego 2003 r.

, ,

Dodaj komentarz

%d blogerów lubi to: